Po raz pierwszy w Łowiczu w dniu  07.09.2018 r. w hotelu Eco odbyło się Międzynarodowe Łowickie Forum Gospodarcze oraz Startup Sprint Łowicz. Konferencja rozpoczęła się wykładem inauguracyjnym Bartosza Filipa Malinowskiego, który opowiedział o Internecie ludzi i nowych możliwości. Przedstawił źródła innowacyjnych poszukiwań dzięki crowdsourcing i crowdfunding.

Poruszono problematykę wyzwań i perspektyw rozwoju branży sektora rolno – spożywczego, w szczególności współpracy dużych przedsiębiorstw ze startupami oraz włączenia polskich podmiotów z tej branży w międzynarodowy łańcuch wartości. Liczne dyskusje, wymiany poglądów z praktykami biznesu, ekspertami prowadziły do kreatywnych sporów, a pozytywny klimat wydarzenia nawiązywał do współpracy i tworzenia innowacyjnych przedsięwzięć.Bardzo dużo uwagi w ostatnim czasie poświęca się tematyce młodych przedsiębiorstw z potencjałem rozwojowym. Powstaje wiele programów i inicjatyw zarówno na poziomie krajowym jak i regionalnym, wspierających takie aktywności. Istnieje także szeroki wachlarz instrumentów kapitałowych, które są dedykowane  przedsiębiorczości startupowej.

Jedną z takich przykładowych inicjatyw jest projekt SkyHub Urzędu Marszałkowskiego Województwa Łódzkiego, który jest oficjalnym hubem innowacji województwa łódzkiego. Michał Izydorczyk przedstawił modele wsparcia lokalnych startupów poprzez spotkania networkingowe. Przedstawiciel Łódzkiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej opowiedział o doświadczeniach, wyniesionych z pilotażowego programu akceleracyjnego Startup Spark, którego zamierzeniem było łączenie i ułatwianie współpracy dużych firm z małymi.

Z kolei EIT Food zaprezentowała kilka planowanych inicjatyw, które mogą doskonale uzupełnić ofertę rynkową dla startupów.To, co wzbudziło prawdziwe emocje i zdominowało dyskusję panelową, to sposób, w jaki można wspierać młode przedsiębiorstwa i  czy w ogóle należy je wspierać. Czy dobry produkt jest w stanie zaistnieć na rynku bez zewnętrznego źródła finansowania? Michał Szymański, Dawid Adach z MDBootstrap na swoim przykładzie udowodnili, że można.

Kolejny panel poświęcony wyzwaniom branży rolno – spożywczej pokazał bardzo ciekawy i perspektywiczny obraz tej branży. Prezes Jarosław Samsel (Agros Nova) przedstawił spektakularne wręcz osiągnięcia Grupy Maspex, a jednocześnie pozostali paneliści (Max Kuśmierek, Future Food oraz Ewelina Padziak z Plantalux) wskazali, jak dużo jeszcze obiecujących rozwiązań czeka branżę spożywczą i jak wiele można zrobić także z uwzględnieniem troski o środowisko. Podczas dyskusji poruszony został również ciekawy wątek współpracy przy tworzeniu innowacji. Innowacyjne pomysły nie powstają w próżni, często jest to wysiłek i współpraca wielu środowisk w dążeniu do osiągnięcia wspólnego celu. Kolejną częścią wydarzenia były warsztaty przeznaczone dla startupów.

Pierwszy warsztat był poświęcony tematyce projektowania nowych produktów w branży rolno – spożywczej –kierunek eksport. Spotkanie prowadzili Max Kuśmierek, Michał Wojtaszek i Justyna Lenarczyk-Nicolae. Podczas warsztatu uczestnicy dowiedzieli się jakie czynniki wpływają na sukces nowego produktu. Eksperci przekazali informacje o czym należy pamiętać przy wprowadzaniu produktu na  rynek zagraniczny.  Na koniec grupy opracowały prototyp produktu z dużym potencjałem.

Drugi warsztat dotyczył opracowywania modeli współpracy pomiędzy dużymi przedsiębiorstwami, a startupami. Prowadzącymi były Maja Wasilewska i Elżbieta Sikorska. Kamil Janiszewski z rozpoznawalnej już poza Polską firmy Listonic,  podzielił się swoimi doświadczeniami w rozpoczynaniu drogi do sukcesu i opowiedział w jaki sposób współpraca z dużymi firmami ułatwiła tę drogę. To był doskonały punkt wyjścia do rozpoczęcia dyskusji na temat tego, jaki jest profil „typowego” przedstawiciela dużej firmy i „typowego” startupowca. Zbudowanie tych dwóch sylwetek uzmysłowiło uczestnikom, jak bardzo te profile mogą się różnić i jak duży nakład sił musi zostać poniesiony, aby wypracować narzędzia ułatwiające współpracę.

Idea warsztatu doskonale wpisała się w dane z ostatniego raportu Fundacji Startup Poland[1], z którego wynika, że zaledwie 30 % startupów współpracuje z dużymi firmami, ale apetyt na taką współpracę ma ponad 80% badanych startupów. Forum przyciągnęło inwestorów z branży IT, poszukujących rozwiniętych startapów oraz dobrze prosperujących firm. Oprócz tego było okazją do promocji lokalnych firm, podniesienia rangi gospodarczej miasta i realizacji wspólnych celów biznesowych. Wśród zaproszonych gości byli przedstawiciele wielu lokalnych przedsiębiorstw: Grupa Maspex (do której należy zakład Agros Nova), Urbanek, Pszczółka, Zooksy, Folkstar czy Browar Bednary.

Uwieńczeniem Forum był występ znakomitej wokalistki jazzowej – Doroty Miśkiewicz. Całość wydarzenia poprowadził  wywodzący się z Łowicza redaktor Paweł Płuska.


[1] M. Beauchamp, J. Krysztofiak-Szopa, A. Skala, Polskie startupy. Raport 2018, Fundacja Startup Poland, Warszawa 2018